budova ÚVTOS Ružomberok, Dončova 6, Ružomberok +421 918 101 131 info@ipa-rk.sk

Po uvoľnení protipandemických opatrení proti šíreniu ochorenia Covid-19 sme hneď ako to bolo možné zorganizovali cykloturistickú akciu. Tentokrát sme okúsili terén Pienin. V sobotu 13. júna ráno sa 23 cyklistov presunulo autobusom do blízkosti Lendaku a vyrazili sme náročným stúpaním smerom k chate Plesnivec. Po zdolaní ťažkého terénu sme konečne dorazili do nášho prvého cieľa, kde sme doplnili tekutiny a tak potrebné minerály. Po absolvovaní technicky náročného zjazdu na nás opäť čakalo stúpanie, tentokrát do lyžiarskeho strediska v Bachledovej doline. Cestou hore sme vyrušili medveďa v malinčí, prekonali nástrahy terénu a niektorí skôr, niektorí neskôr, zdolali ďalší kopec. Po občerstvovacej prestávke sme sa snažili nájsť pokračovanie plánovanej cyklotrasy v teréne, čo sa nám žiaľ nepodarilo. Rozhodli sme sa preto zdolať časť zjazdovky až k najbližšej zvážnici, ktorá ju križovala. V týchto miestach jeden z nás nechcenou akrobaciou preskočil riadidlá a problém bol na svete. Čo najskôr sme zišli zjazdovkou do najbližšej obce a Jurajovi sme privolali RZP, ktorá ho odviezla do nemocnice v Poprade. Ostatní cyklisti sme sa kvôli pokročilému času zrýchlene presunuli k ubytovaciemu zariadeniu v Červenom Kláštore. Tu sme sa v nádhernom prostredí navečerali a spolu s Jurajom, ktorý sa k nám neskôr opäť pripojil, zregenerovali naše sily. V nedeľu nás ešte čakal cyklistický okruh cez Veľký Lipník, Lesnické sedlo, Lesnicu a späť prekrásnym prostredím popri toku Dunajca. Poobede sme sa naložili do autobusu a v dobrej nálade sme sa presunuli domov. Opäť sa potvrdilo, že kvalita akcie je taká ako je kvalita jej účastníkov. A tá bola aj v tomto prípade vynikajúca.

1  2  3  4  5  6

Dňa 19. júna 2021 sa v Bratislave konal Národný kongres Slovenskej sekcie IPA. Pôvodne sa mal konať na jeseň v roku 2020, ale kvôli protipandemickým opatreniam bol preložený.

Dôležité body programu rokovania:
1. Výročné správy členov výkonného prezídia a revíznej komisie.
2. Informácia o aktuálnom stave hospodárenia s majetkom Slovenskej sekcie IPA.
3. Určenie výšky členského príspevku na roky 2022 a 2023 a výšky odvodu na účet Slovenskej sekcie IPA na roky 2021 a 2022.
4. Odsúhlasenie termínu a miesta konania Národného kongresu a Víkendu priateľstva Slovenskej sekcie IPA v roku 2022 (Bratislava, 02. apríl 2022)
5. Voľba členov výkonného prezídia Slovenskej sekcie IPA.

Tento rok sa nekonalo sprievodné podujatie Víkend priateľstva Slovenskej sekcie IPA z dôvodu aktuálnej pandemickej situácie ochorenia Covid-19. Budúci rok bude situácia snáď priaznivejšia.