budova ÚVTOS Ružomberok, Dončova 6, Ružomberok +421 918 101 131 info@ipa-rk.sk

Akcie sa zúčastnilo tridsaťdva členov, čím sa stala najpočetnejšou v roku 2016. Cesta do Blavy autobusom prebehla v pohode, za krásneho počasia. Účastníci sa už počas cesty aktívne pripravovali na povzbudzovanie, a to užívaním povzbudzovacích prostriedkov. Keďže po príjazde do Blavy bolo ešte dosť času, navštívili sme aj vianočné trhy. Na zápase bola výborná atmosféra, nakoľko štadión bol vypredaný. Sedeli sme tesne pod fan-klubom Slovana, tak si viete predstaviť ten randál. No nepomohlo to a Slovan, aj napriek nášmu heroickému fandeniu, po solídnom výkone, nakoniec prehral. Cestou späť sme dorazili zostávajúce povzbudzovacie prostriedky a tesne po polnoci sme šťastne docestovali do Ružomberka.

1  2  3

V dňoch 4. a 5. novembra 2016 sa vedúci a sekretár našej územnej úradovne zúčastnili na Národnom kongrese Slovenskej sekcie IPA vo Vysokých Ttarách. Na rokovaní boli odsúhlasené výrazné zmeny v základných dokumentoch Slovenskej sekcie IPA (stanovy IPA, rokovací poriadok, pravidlá finančného hospodárenia).

Medzi najpodstatnejšie zmeny patrili:
1. Zrušenie Národného prezídia, ako jedného z orgánov Slovenskej sekcie IPA.
2. Zmena funkčného obdobia funkcionárov Slovenskej sekcie IPA a územných úradovní z troch na štyri roky.
3. V prípade, že na členskej schôdzi územnej úradovne nie je prítomná nadpolovičná väčšina všetkých registrovaných členov, je členská schôdza uznášaniaschopná po uplynutí 30 minút od stanoveného začiatku, pri akomkoľvek počte členov.
4. Národný kongres Slovenskej sekcie IPA sa bude konať každý rok.
 

Záverom predstavil nových členov Výkonného prezídia Slovenskej sekcie IPA, ktorí boli zvolení na národnom kongrese.

1  2  3

Akcie sa zúčastnilo desať členov územnej úradovne. Štart pelotónu bol o 13.00 hod. z Ružomberka. Do Kráľovej Lehoty sme sa presúvali cyklotrasou Ružomberok - Liptovský Hrádok, krásnym podhorským prostredím. Trasa bola náročná, a tak sme boli nútení absolvovať tri občerstvovacie zastávky. S hrozivo vyzerajúcim pádom jedného člena výpravy sme do Kráľovej Lehoty šťastne dorazili okolo 20.00 hod.. Po osviežujúcej hygiene v koryte Čierneho Váhu začalo varenie gulášu spojené s nasávaním potrebných informácií na nasledujúci deň. V sobotu sme absolvovali cyklotrasu Liptovský Ján - Svidovské sedlo - Kráľova Lehota, nádhernou prírodou s úžasnými výhľadmi. Aj tu si náročná cesta vyžiadala niekoľko občerstvovacích kúr. Po návrate nasledoval relax pri táboráku spojený s opätovným dopĺňaním stratených tekutín. V nedeľu dopoludnia sme dojedli výborný guláš a započali prípravy na návrat. Zdravo unavení, s absolvovaním niekoľkých zastávok nevyhnutnej pomoci, sme v predvečerných hodinách dorazili domov. Počas celej akcie nám prialo nielen šťastie, ale aj nádherné počasie, bez jediného mráčika.

1  2  3

V sobotu 18. júna 2016 sme v spolupráci so Základnou organizáciou Odborového zväzu pri ÚVTOS Ružomberok zorganizovali ďalšiu akciu schválenú členskou schôdzou našej územnej úradovne. V útulnom podhorskom prostredí športového areálu v Ludrovej sme v doobedňajších hodinách varili guláš pre všetkých prihlásených členov obidvoch organizácií, ich rodinných príslušníkov a priateľov. Vďaka peknému počasiu sme mohli popri varení a konzumácii gulášu usporiadať aj futbalový zápas na umelej tráve. Ludrovské športoviská sme využili aj na zabavenie a vybláznenie našich detí. Po športových výkonoch sa všetci mohli dosýta najesť gulášu príp. si opiecť špekáčiky. Pitný režim bol zabezpečený primerane slnečnému počasiu. Podvečer sme niektorí strávili tancom pri príjemnej hudbe a večerný chlad sme nakoniec zahnali teplom sálajúcim zo založenej vatry. Akcia sa mimoriadne vydarila, guláš bol výborný, všetci sme sa dobre zabavili, zašportovali si a uspokojili aj chuťové poháriky. Spolu s partnermi, deťmi a kamarátmi nás bolo bezmála 50. Akcie sa zúčastnilo 20 členov územnej úradovne.

1  2  3

Už tradičná akcia začala zrazom pri kolibe Bodega, odkiaľ sme mali zabezpečený odvoz na Smrekovicu. Ihneď po ubytovaní v hotely Granit sa rozhodlo o programe dňa, kde skupina nadšencov skialpinizmu si vytýčila už tradičnú trasu na Rakytov, ďalšia skupina zvolila pešiu túru do Sedla pod Rakytovom a ostatní si užívali krásy Veľkej Fatry spoza barových okien hotela. Snehové podmienky boli primerané, a tak sme si to na lyžiach užili až na Rakytov a späť, pričom najmä lyžovačka z Rakytova do sedla mala svoje čaro. Počasie nebolo také ideálne ako po minulé roky a najmä na vrchole Rakytova nás prekvapila hustá hmla a prudký vietor. Všetci sme sa však šťastne vrátili a po chutnej večeri viacerí z nás využili na relaxáciu hotelový wellness. Príjemná barová atmosféra ukončila prvý deň nášho pobytu. V nedeľu ráno sa skupina skialpinistov vydala na Malinô Brdo, ostatní sa odviezli na Bodegu a odtiaľ domov. Akcie sa zúčastnilo 17 členov územnej úradovne.

1  2  3